रासेयो श्रमसंस्कार शिबिरातील दिवस हे आयुष्यातील अविस्मरणीय दिवस